Kết bạn bốn phương nhé, cần thì tìm luôn một nửa cho mình nữa. Em là em biết cái trang hopdongtinhyeu.com nghe cũng thú vị cho những người FA, ngày xưa e FA mãi, vô đây kiếm đc a rõ ngon zai, hehe, giờ vẫn hp đóa thoai