Sự Im Lặng Của Bầy Cừu

Tác giả: Thomas Harris

Người dịch: Phạm Hồng Anh

Link Download