Cười ...cuối tuần
Việt cộng bắn ...máy bay .

Hạnh phúc đích thật là đây