15 PhútĐã trễ hẹn, đồng hồ mười lăm phút

Đếm thời gian dài thượt…mười lăm năm !

Mỗi tích tắc bằng một giờ chạy ngược

Trời trong xanh, mây đùn lại tối sầm !Em đang tới, đang đi, hay sắp sửa ?

Có ai cùng, đứng lại với ai không ?

Em không tới,hay quên lời đã hứa ?

Trời trong xanh, mây cứ nhuộm đen sầm !Mười lăm phút, mỏi mòn nghe tích tắc,,,

Đồng hồ ơi, đừng đập nhói vào tim !

Cây kim gió, mười lăm năm tích tắc,,,

Trời trong xanh, chưa sập, chớ sa sầm.Phong Tâm